Garantievoorwaarden

Dans la catégorie Général

Wat is garantie?

Bij Jo Beau worden machines ontworpen en vervaardigd volgens een gecontroleerde kwaliteit, om zo een lange levensduur en blijvende veiligheid van de machine te kunnen waarborgen. Mocht zich tijdens de inloopperiode (de gewaarborgde periode) een verborgen gebrek of een abnormale breuk voordoen dan zal Jo Beau, mits het in acht nemen van een voorgeschreven procedure, kosteloos de nodige herstelling laten uitvoeren zodat de doelstelling wordt bereikt.

Garantievoorwaarden:

Jo Beau gaat als producent een waarborgverplichting aan voor nieuwe machines zoals hierna beschreven:

I. Gewaarborgde periode:
De gewaarborgde periode vangt aan bij de uitlevering door de handelaar/verkoper aan de eindklant/verhuurbedrijf (max. 1 week na aankoop) en verloopt:

 • Bij particulier gebruik na 2 jaar.
 • Bij verhuur na 1/2 jaar of 100 werkuren*.
 • Bij semi- of professioneel gebruik na 1 jaar of 200 werkuren*.

Om als klant van deze waarborg te kunnen genieten, dient men zijn aankoopfactuur te kunnen voorleggen.
Jo Beau verdubbelt de bovenstaande garantietermijn (lees: niet de werkuren) indien het toestel geregistreerd wordt binnen de 2 weken na aankoop. Twee mogelijkheden zijn:

* wat het eerst bereikt wordt / zonder urenteller voorzien van Jo Beau zijn de werkuren niet van toepassing.

II. Wanneer is garantie niet van toepassing:

 • Slijtonderdelen vallen niet onder waarborgvoorwaarden: (vb. messen, lagers, riemen, banden, lampjes, zekeringen …)
 • Wanneer blijkt dat het gebrek voortkomt uit ondeskundig gebruik, verwaarlozing of door gevolgschade door invloeden van buitenaf (val, steenslag, vreemde voorwerpen, ongeval).
 • Wanneer blijkt dat het gebrek voortkomt uit het nalaten van het voorgeschreven periodiek onderhoud.
 • Wanneer een gebrek ontstond na het uitvoeren van herstelling door een niet-erkend Jo Beau handelaar of met niet originele Jo Beau onderdelen.
 • Wanneer het gebrek een gevolg is van het niet geautoriseerd aanpassen van de oorspronkelijke bouwvorm van de machine.
 • Wanneer het gebrek voortkomt door een gebruik dat niet overeenstemt met de voorschriften uit de handleiding.
 • Wanneer de voorgeschreven waarborg procedure niet wordt gevolgd of de waarborgperiode is verstreken.
 • Voor gebreken aan motoren kan men zich wenden tot een erkend servicecenter van het motormerk (Honda / Briggs & Stratton). Jo Beau heeft geen voorraad in reserveonderdelen van deze motoren.
 • Externe oorzaken zoals schade tijdens transport of door weersomstandigheden.
 • Het plaatsen van vervangonderdelen zal de garantieperiode niet verlengen.

III. Procedure:

 • Stap 1: Bij aankoop worden de bijgeleverde registratiekaarten volledig ingevuld. Het originele formulier wordt binnen de twee weken na aankoop teruggestuurd naar Jo Beau. De klant zal een kopie van de registratiekaart, de andere afschriften en zijn aankoopfactuur bewaren tot na het verlopen van de garantieperiode. De aankoop zal geregistreerd worden op www.jobeau.eu.
 • Stap 2: Wanneer zich een gebrek voordoet, laat de klant dit vaststellen door zijn erkend Jo Beau dealer. Wanneer deze handelaar, in acht genomen de voorwaarden, meent dat er sprake is van een fabrieksfout, kan hij garantie aanvragen.
 • Stap 3: Voor de aanvraag dient een officieel aanvraagformulier via de website www.jobeau.eu volledig te worden ingevuld.
 • Snelle procedure:
 1. De garantieaanvraag moet met duidelijke foto’s van het defecte onderdeel en serienummerplaatje vergezeld zijn. Zo kunnen we snel reageren indien de foto’s en omschrijving duidelijk genoeg zijn om de garantieclaim te beoordelen.
 2. Jo Beau stuurt in geval van waarborg automatisch de onderdelen op naar de handelaar.
 3. In geval geen garantie wordt toegekend zal Jo Beau navragen of deze onderdelen betalend mogen worden geleverd.
 4. Werkuren aan garantiegevallen worden niet door Jo Beau vergoedt.
 • Normale procedure:
 1. De handelaar bestelt de onderdelen die nodig zijn om de herstelling uit te voeren zonder bijgevoegde foto’s (vb indien de situatie moeilijk op foto vast te leggen is), een foto van het serienummerplaatje is wel een vereiste. Naast de bestelling kan een boodschap/beschrijving van de garantie toegevoegd worden.
 2. Een kopie van die bestelling, plus een kopie van de aankoopfactuur en/of de registratiekaart zal samen met het defecte onderdeel naar Jo Beau worden opgestuurd.
 3. Jo Beau zal inmiddels de bestelde onderdelen tegen normale leverings- en betalingsvoorwaarden naar de dealer versturen.
 4. De technische dienst van Jo Beau zal de abnormale breuk onderzoeken en zal uitspraak doen over de oorzaak en zal hiermee de waarborg bevestigen of afkeuren. Jo Beau houdt zich in elk geval het recht voor te beslissen of de klant heeft voldaan aan de voorwaarden voor geldigheid van deze garantie van het zij 1 of 2 jaar.
 5. In geval de waarborgaanvraag wordt aanvaard, zal Jo Beau de gewaarborgde onderdelen crediteren.

IV. In geval van transportschade:

 • Goederen worden af-fabriek geleverd, het transportrisico is hierbij ten laste van de klant. Het is daarom belangrijk bij levering, de goederen te controleren op schade.
 • Wanneer schade wordt vastgesteld zal hiervan melding worden gemaakt op de leveringsbon alvorens deze voor ontvangst af te tekenen.
 • Laat de melding op uw afschrift ondertekenen door de vrachtwagenbestuurder.
 • Zonder deze schriftelijke en ondertekende melding op de leveringsbon zal de transportverzekering zich van elke aansprakelijkheid onttrekken.
 • Met een kopie van de leveringsbon en een motivatiebrief kan bij het transportbedrijf een schadevergoeding worden opgeëist.
 • Men zal de beschadigde machine in de originele staat bewaren tot na de mogelijke expertise van de verzekeraar van het transportbedrijf.
Aperçu de la FAQ
revendeurs
Partager
Offre
Chat

Jo Beau ' nouvelle génération '

Jo Beau a pris soin de renforcer la conception de ses broyeurs avec sa nouvelle gamme Professionnelle « Next Génération ». Curieux ?
pour en savoir plus