Wat is BRF?

In de categorie Algemeen

Het in stukken verdeelde ”raméal” hout (BRF) is een innoverende techniek die in Quebec ontwikkeld werd. Deze eenvoudige techniek "bootst na" wat er in het bos gebeurt. Zij bestaat erin om een fijne laag verhakselt hout op de bodem te verspreiden. De verwezenlijkte wetenschappelijke experimenten bewijzen het volgende:

  • Enkele maanden na het verhakseld hout verspreid te hebben op de bodem, wordt deze "levende materie".
  • Deze "levende" bodem beheert zelf het water (dat nodig is voor de plantengroei), en ontwikkelt zich "van op de onderbodem".
  • Het onkruid wieden is nu veel gemakkelijker want de bodem wordt minder compact en is meer verlucht. "Een duurzame" techniek die pédogene van de bodem versnelt.

BRF en zijn toepassingen: Het potentieel op " lange termijn" is enorm. Zonder Pesticiden: Moestuin, culturen, beleid van de groene ruimtes beheren.
Waarom wachten?

Emmanuel Desclée
www.forest-life.be


Men moet eraan toevoegen (omdat men er niet vaak over spreekt) dat BRF eveneens "een bron van koolstof" is. Ten opzichte van de compostbemesting die 50% CO² vrijgeeft dat het hout bevat, slaat BRF een groot deel van de koolstof (dus van CO²) op in de bodem gedurende een lange periode. De geleidelijk bevrijde koolstof dient als energie voor de micro-organismen van de bodem die zelf de bodem zullen verrijken en de planten voeden.
Zoals Pr. Lemieux zegt, is het bos dat de vruchtbaarheid van de bodem in de komende jaren... zal garanderen.

Vincent Gobbe.


Jacky Dupety, (http://fermedupouzat.free.fr/), die deze techniek al sinds 2004 experimenteert - schrijft dit:
"de bodem is sinds lang, enkel als de steun van de culturen beschouwt, kon zich niet meer uitdrukken, dat wil zeggen gewoon leven! En het is deze geweldige revolutie, het in stukken verdeelde hout ”BRF” dat deze natuurlijke grond fertilisatie mogelijk maakt.
Het is een dubbele revolutie, want het is eveneens de onze!
Ons bewust maken dat deze bodem die de ons voedt een levend wezen is en samengesteld is uit miljarden levende wezens, stof van sterren zoals wij. Waarvan wij afhankelijk zijn. Vraagt ons noodzakelijk respect en vertrouwen.

philippe.dewouters@foretprivee.be
www.foretprivee.be

Overzicht Faq
verdelers
Delen
Offerte
Chat